Categorii

Informație

Producatori

TERMENI SI CONDITII
MOTONE
https://motone.ro/


I. Dispoziții introductive


Magazinul online MOTONE, disponibil la https://motone.ro , este proprietatea ALIAS Wojciech Hetmański, Wysoka 10, 62-040 Puszczykowo, VAT: PL7773189641,REGON: 364956989, Polonia


Adresa de retur:

Olza Logistic - MOTONE
Matei Corvin 48
410142 Oradea

Bihor
România

La adresa de mai sus se preiau doar mărfurile pentru retur. Alte operațiuni nu se efectuează la această adresă.
e-mail: info@motone.ro
telefon: +40 724 789 165

Cont bancar:

RO 55 BREL 0005 6006 6932 0100
BRELROBUXXX
Libra Internet Bank
Calea Vitan Nr. 6-6A
Bucuresti
031296


II. Definiții :


1. Definiții :
a) Produse şi Servicii: orice bun şi/sau prestație care urmează a fi furnizate de MOTONE Clientului ca urmare a încheierii Contractului.
b) Client /Cumpărătorul: orice persoană fizică în vârsta de minimum 16 ani împliniți sau o persoană juridica, deținătoare a unui Cont în Site şi care a efectuat cel puțin o Comandă în baza prezenților Termeni şi condiții.
c) Consumator – Persoana fizică care desfășoară o activitate juridică cu un întreprinzător care nu este direct legată de afacerea sau profesia ei.
d) Comandă - un document electronic, generat ca urmare a accesării Site-ului de către un Client sau Utilizator, prin care Clientul sau Utilizatorul transmite MOTONE intenția de a achiziționa Produse şi Servicii de pe Site.
e) Contact- secțiune din Site accesibila pe baza de înregistrare cu adresa e-mail şi parola.
f) Contract: o Comandă confirmata de MOTONE, prin care MOTONE este de acord sa livreze Clientului anumite Produse şi Servicii, iar Clientul este de acord sa efectueze plată acestora.
g) Vânzător – ALIAS Wojciech Hetmański, Wysoka 10, 62-040 Puszczykowo, VAT: PL7773189641. E-mail: info@motone.ro .
h) Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridica înregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, şi -a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni şi condiții.


III. Dispozitii Generale

1. Termeni şi condiții se adresează atât Clienților consumatori cât şi celor Non consumatori ce utilizează Magazinul Online, Serviciile Electronice sau încheie Contracte de Vânzare.
2. Termeni şi condiții este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în scopul plasării comenzii de către Client.
3. Pentru motive justificate, MOTONE își rezerva dreptul de a restricționa accesul Clientului sau Utilizatorului la Site prin declararea Contului ca inactiv, prin dezactivarea selectiva a anumitor facilitați ale Contului şi /sau prin refuzarea accesului la anumite modalități de plată, in cazul în care considera ca în baza conduitei sau a activității Clientului sau Utilizatorului pe Site, acțiunile acestuia prejudiciază sau ar putea prejudicia MOTONE.
4. Utilizarea magazinului Online necesită îndeplinirea de către dispozitive finale și a sistemului teleinformatic utilizate de către Client, a anumitor cerințelor tehnice.
5. Întregul Conținut, comunicarea dintre MOTONE şi Client, Utilizator, precum şi orice tranzacție, procedura, document etc. guvernate de prezenții Termeni şi condiții sunt redactate în limba romana. Prin luarea la cunoștința şi acceptarea acestor Termeni şi condiții Clientul, Utilizatorul confirma ca înțelege pe deplin aceasta limba.
6. Prezenții Termeni şi condiții pot fi oricând actualizați. Clienții şi Utilizatorii vor fi informați despre actualizare la adresa de internet https://motone.ro/ și printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail specificată în Contractul de Prestare de Servicii în așa fel încât clientul să se poată familiariza cu conținutul său.
7. Modificarea Termeni intră în vigoare după expirarea perioadei de 14 zile de la data trimiterii anunțului privind modificare. În cazul Clienților care au încheiat un Contract de Prestări Servicii, adică dețin un cont, aceștia au dreptul să rezilieze Contractul privind Prestarea Serviciilor în termen de 14 zile de la data la care sunt notificați cu privire la modificarea Termeni. Modificarea Termeni nu influențează Contractele de Vânzare încheiate de către Client și Vânzător înainte de modificarea Termeni.


IV. Politica de vanzare online


1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Client este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
2. Orice Produs şi /sau Serviciu prezentat pe Site este disponibil pentru achiziționare doar în limita stocului existent.
3. Informațiile, respectiv imaginile/pozele Bunurilor de pe Site au caracter informativ, iar Bunurile livrate pot diferi de imaginile lor prezente pe Site din punct de vedere al culorii sau nuanței.
4. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi /sau Serviciilor din Comandă . Daca modifica cantitatea de Bunuri si/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitata.
5. Contractul se considera încheiat intre MOTONE şi Client în momentul recepționării de Client a Mesajului Tranzacțional de confirmare a Comenzii. Documentul privind Comanda sta la baza Contractului încheiat cu Clientul. Acest document este salvat în format electronic.
6. Toate preturile aferente Produselor şi /sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) şi includ taxa pe valoarea adăugata (TVA). Preturile nu includ taxa de livrare si nici eventualul tarif suplimentar de procesare a plații la livrare. Taxa de livrare şi eventualul tarif suplimentar de procesare a plații la livrare sunt afișate în coșul de cumpărături de pe Site.

V. Comandă

1. Clientul sau Utilizatorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor şi /sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături. Comandă va fi finalizata prin efectuarea plații prin una dintre modalitățile indicate pe Site.
2. Prin finalizarea Comenzii, Clientul confirma ca toate datele necesare procesului de cumpărare online sunt corecte, complete şi reale la data plasării Comenzii.
3. MOTONE poate anula Comandă efectuata de Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți fata de cealaltă, sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
a) neacceptarea tranzacției de către banca emitenta a cardului Clientului, în cazul plații online;
b) invalidarea tranzacției de către procesa torul de plați utilizat de MOTONE, în cazul plații online;
c) datele furnizate pe Site de Client sunt incomplete şi /sau incorecte, iar Clientul nu a corectat aceste date in Cont sau nu a contactat MOTONE în vederea corectării lor, situație în care MOTONE se afla in imposibilitatea de a expedia si/sau furniza Produsele şi /sau Serviciile din Comandă.
4. Factura se va emite pe baza datelor furnizate de Client.


VI. Plată


1. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in notificarea de preluare a Comenzii trimisa de MOTONE Clientului.
2. Vânzător pune la dispoziția Clientului, în principiu, următoarele metode de plată din titlul Contractului de Vânzare:
a) plățile electronice prin intermediul serviciilor autorizate ;
b) plata cu carduri de plată prin intermediul serviciilor autorizate ;
c) transferul regular ;
d) plata la livrare;
3. Puteți achita comanda în numerar la curier, la uşa dumneavoastră, chiar în momentul livrării coletului.
4. Decontarea a tranzacțiilor electronice și a celor efectuate cu cardurile de plată se efectuează în funcție de alegerea Clientului prin intermediul platformelor autorizate;
5. Dacă Cumpărătorul alege:

- Plăți prin transfer bancar, plăți electronice sau plată prin card de credit, Cumpărătorul este obligat să plătească întregul preț al bunurilor comandate în termen de 7 zile calendaristice de la data Contractului de vânzare - în caz contrar, comanda va fi anulată.
- Plata la livrare ( ramburs ), Cumpărătorul este obligat să efectueze plata integral, la livrare.
6. Se emite factură de TVA pentru bunurile cumpărate în Magazinul online. În acest caz, cumpărătorul primește doar factura originală.
7. Furnizarea codului CUI de către Cumpărător este necesară pentru emiterea unei facturi de TVA pentru companie.
La plasarea unei Comenzi, Cumpărătorul poate alege o singură metodă de plată.
8. Cumpărătorul acceptă emiterea și trimiterea facturilor și corectarea facturilor în formă electronică.
9. După primirea Bunurilor de către Vânzător, în cazul retragerii din Contractul de Vânzare la Distanță de către Consumator și în cazul unei rambursări în legătură cu o reclamație recunoscută, o factură de corectare (factură electronică) va fi trimisă la adresa de e-mail a Clientului cu o cerere de confirmare a acesteia. Clientul se obligă să confirme primirea facturii de corectare și recunoaște că procesul ulterior de retragere din Contract sau de returnare a fondurilor poate depinde de primirea unei astfel de confirmări de către Vânzător.
10. În cazul în care Clientul alege să plătească la livrare la primirea coletului acesta este obligat să efectueze plata la primirea coletului. Refuzarea primirii coletului chiar și în termenul stabilit suplimentar duce la rezilierea Contractului de Vânzare. Clientul, poate anula Comanda până la primirea mesajului despre trimiterea acesteia, fără a suporta consecințe,de asemenea acestă acțiune nu încalcă drepurile lui de retragere din contract.


VII. Livrarea


1. Livrarea produselor este disponibilă pe teritoriul României. Livrarea produsului către Client se plătește de către acesta, cu excepția cazului când Contractul de Vânzare prevede altfel. Costurile livrării produsului (pentru transport, livrare şi servicii postale) sunt indicate în paginile Magazinului Online și în momentul plasării Comenzii, inclusiv în momentul în care Clientul este de acord să accepte Contractul de Vânzare.
2. Metodele disponibile de livrare pot depinde de metoda de plată aleasă de către Client.
3. Modalitatea de livrare a comenzilor MOTONE pentru produse fizice este prin curier.
4. Durata totală de așteptare privind livrarea Produsul către Client (data livrării) se compune din timpul de pregătire a Comenzii pentru expediere de către Vânzător și durata de livrare a Produsului de către transportator.
5. Termenul de livrare al produsului către Client este de aproximativ 7 zile lucrătoare, cu excepția cazului când la plasarea comenzii sau în descrierea Produsului s-a specificat un termen mai scurt.
6. Daca produsele nu au fost livrate in termen de 14 zile lucrătoare Clientul poate solicita livrarea într-un termen suplimentar. Daca nici in termenul suplimentar produsele nu sunt livrate, Clientul poate solicita rezilierea sau rezoluțiunea contractului.
7. MOTONE va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor şi va asigura transmiterea documentelor însoțitoare aferente acestora.
8. Obiecțiunile referitoare la eventualele nereguli şi /sau lipsuri cu privire la integritatea coletelor şi a Produselor aferente acestora se vor face in momentul livrării sau prin întocmirea un proces verbal de constatare, sau prin refuzul primirii şi plații coletului.
9. Cu excepția cazurilor când MOTONE şi Clientul s-au înțeles altfel, proprietatea asupra Produselor va fi transferata la livrare, după efectuarea plații de Client, în locația indicata in Comandă .
10. În momentul predării de către Vânzător a Produsului către transportator (curier), Clientul nonconsumator preia beneficiile şi sarcinile asociate cu Produsul precum şi riscul de pierdere accidentală sau deteriorare a Produsului. Vânzătorul în acest caz nu este responsabil pentru pierderea, diminuarea sau deteriorarea Produsului survenite de la preluarea pentru transport până la predarea lui către Client sau pentru întârzierile datorate transportului.

VIII. Returul produselor (Dreptul de renuntare la contract )

Retragerea din contractul de cumpărare

1. Consumatorul are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Consumatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
– ziua în care Consumatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.
2. Declarația de retragere din Contractul de Vânzare poate fi depus de ex.: în format electronic prin intermediul poștei electronice la adresa: info@motone.ro
3. Consumatorul poate utiliza modelul formularului de retragere, dar acest lucru nu este obligatoriu.
4. În cazul rezilierii unui contract încheiat la distanță, contractul se consideră a fi neîncheiat.
5. Vânzător are obligaţia de a comunica Clientului confirmarea de primire a retragerii iar in termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea declaraţiei de reziliere din partea Clientului, va restitui Clientului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a produsului, (cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Client, altul decât modul cel mai ieftin, obişnuit de livrare disponibil în Magazinul Online).
6. Vânzător va returna plata folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Clientul, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord în mod clar, cu un mod diferit de restituire care nu-i creează nici un fel de costuri. Dacă Vânzător nu a propus că el singur va prelua marfa de la Client, atunci Vânzător va amâna returnarea plăţilor făcute de Client până în momentul recepţionării Produselor sau primirea unei dovezi a Clientului că a expediat marfa.
7. Clientul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la ziua în care a renunţat la contract, să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l pună la dispoziţia persoanei îndreptăţite de Vânzător să-l preia, cu excepţia cazului în care Vânzătorul a propus să preia personal Produsul. Pentru respectarea termenului este suficientă restituirea Produsului înainte de expirarea acestuia. Clientul poate restitui Produsul pe adresa:

Olza Logistic - MOTONE
Matei Corvin 48
410142 Oradea
Bihor
România


La adresa de mai sus se preiau doar mărfurile pentru retur. Alte operațiuni nu se efectuează la această adresă.
Rugăm atașarea în limita posibilității a dovezii de cumpărare a produsului.
8. Client este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului ca urmare a utilizării lui într-un mod care depăşeşte necesitatea de a stabili caracterul, caracteristicile și funcționarea Produsului. În cazul în care Consumatorul își exercită dreptul legal de retragere, Consumatorul este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului rezultat din utilizarea acestuia într-un mod care depășește necesitatea pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului. Răspunderea consumatorului poate include, în special, imposibilitatea repunerii produsul la vânzare, costurile reîncadrării etichetelor și elementelor de securitate pe produs, precum și costurile restabilirii produsului într-o condiție care să permită reintroducerea sa la vânzare în magazinul online, inclusiv costurile testării produsului de către un specialist și costurile pentru înlăturarea defectelor constatate ca urmare a unei astfel de examinări (în măsura în care aceste defecte rezultă din utilizarea Produsului de către Consumator într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a-și stabili natura, caracteristicile și funcționarea).
9. Consumatorul suportă costurile directe de returnare ale Produsului. Dreptul de retragere dintr-un contract la distanță nu îi revine consumator în legătură cu contractele: (1) pentru prestarea de servicii, în cazul în care Vânzătorul a efectuat integral serviciul cu acordul expres al consumatorului, care a fost informat înainte de furnizarea că, după executarea serviciului de către Vânzător va pierde dreptul de retragere din contract; (2) în care obiectul serviciului este un produs prefabricat, realizat conform specificațiilor Consumatorului sau care servește pentru a satisface nevoile sale individuale; (3) în care obiectul serviciului este un Produs livrat într-un pachet sigilat, care după deschiderea coletului nu poate fi returnat din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă ambalajul original a fost deschis după livrare; (4) în care obiectul serviciului sunt Produse care după livrare, datorită naturii lor, sunt legate inseparabil de alte lucruri.

IX. Reclamația Produsului

Reclamația produslui

1. Pentru reclamații, privind Produsele şi /sau Serviciile MOTONE, Clienții, Utilizatorii pot sa contacteze Serviciul Asistenta Clienți la adresa de e-mail :
info@motone.ro
2. Baza și domeniul de aplicare a răspunderii Vânzătorului față de Client în cazul în care Produsul vândut este în contradicție cu contractul de vânzare (garanție) sunt stabilite în Legea privind drepturile consumatorilor.
3. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului Produsul în conformitate cu Contractul de vânzare încheiat.
4. În cazul în care Produsul vândut nu este conform cu Contractul de vânzare, Clientul poate, cu rezervele și în condițiile specificate în Legea privind drepturile consumatorilor:
a. să solicite repararea sau înlocuirea Produsului. Cu toate acestea, se stipulează că, în cazul în care aducerea Produsului în conformitate cu contractul de vânzare în modul ales de Client (reparare sau înlocuire) este imposibilă sau necesită costuri excesive, atunci Vânzătorul:
- poate face o înlocuire în cazul în care Clientul solicită o reparație; sau
- poate repara Produsul in termen de maxim 15 zile în cazul în care Clientul solicită o înlocuire, sau
- în cazul în care imposibilitatea sau caracterul nerezonabil al costurilor se referă atât la reparație, cât și la înlocuire, Vânzătorul are dreptul de a refuza să aducă produsul în conformitate cu Contractul de vânzare - în caz de refuz, Clientul are dreptul la drepturile specificate la litera b) de mai jos.
5. La evaluarea costurilor excesive, se ține seama, în special, de semnificația lipsei de conformitate a Produsului cu contractul de vânzare, de valoarea Produsului în conformitate cu contractul de vânzare și de inconvenientul pentru Client cauzat de schimbarea modalității sau de refuzul de a aduce Produsul în conformitate cu contractul de vânzare.
b. face o declarație de reducere a prețului sau de retragere din contractul de vânzare, dar numai atunci când:
- Vânzătorul a refuzat să repare sau să înlocuiască Produsul sau
- din declarația Vânzătorului sau din circumstanțele cazului reiese clar că Vânzătorul nu va repara sau înlocui Produsul; sau
- Vânzătorul nu a luat măsura reparatorie in termenul legal, fără inconveniente semnificative pentru consumator sau
- Vânzătorul a adus deja Produsul în conformitate cu contractul de vânzare sau
- neconformitatea Produsului cu contractul de vânzare este atât de semnificativă încât justifică o reducere imediată a prețului sau retragerea din contractul de vânzare
- Prețul redus va fi proporțional cu prețul rezultat din contractul de vânzare, în funcție de valoarea Produsului care nu respectă contractul de vânzare în raport cu valoarea Produsului care respectă Contractul de vânzare.
6. In cazul în care se constată deficiențe în primele 30 de zile de la achiziția produsului sau serviciului, se va dispune direct înlocuirea acestora sau reducerea prețului, după caz. Clientul nu se poate retrage din Contractul de vânzare în temeiul unei reclamații dacă neconformitatea Produsului cu contractul de vânzare este nesemnificativă.
7. Vânzătorul trebuie să repare sau să înlocuiască Produsul în mod gratuit, într-un termen rezonabil și fără inconveniente nejustificate pentru Client, ținând cont de specificitatea Produsului și de scopul pentru care Clientul l-a achiziționat.
8. Vânzătorul returnează Clientului sumele datorate ca urmare a exercitării dreptului de reducere a prețului imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii declarației de reducere a prețului din partea Clientului.
9. În cazul retragerii din contractul de vânzare, ca parte a reclamației, Clientul va returna imediat bunurile Vânzătorului, pe cheltuiala sa. Vânzătorul va returna prețul Clientului imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea Produsului sau a dovezii de returnare a acestuia.
10. Vânzătorul este răspunzător în temeiul garanției în cazul în care neconformitatea Produsului cu contractul de vânzare a existat la momentul livrării acestuia și a fost dezvăluită în termen de doi ani de la livrare. Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul se reduce la această durată.
11. În cazul în care un contract de vânzare pentru un Produs cu elemente digitale prevede furnizarea de conținut digital sau de un serviciu digital în mod continuu, conținutul digital sau serviciul trebuie să rămână în conformitate cu contractul de vânzare pe durata furnizării sale, așa cum se specifică în contractul de vânzare. Această perioadă nu poate fi mai scurtă de doi ani de la livrarea Produsului cu elemente digitale, si anume în termen de doi ani de la momentul livrării bunurilor cu elemente digitale pentru produse cu durată medie de utilizare de până la cinci ani, respectiv în termen de cinci ani de la data respectivă pentru produse cu durată medie de utilizare de peste cinci ani.
12. Vânzătorul nu va fi responsabil pentru lipsa de conformitate a Produsului cu Contractul de vânzare, în cazul unui Produs cu Elemente digitale în măsura în care:
a. astfel cum este definit la articolul 6 alineatul (1) din Legea privind drepturile consumatorilor, și anume:
- adecvarea la scopurile pentru care aceste bunuri sunt utilizate în mod normal, având în vedere legislația, standardele tehnice sau bunele practici aplicabile,
- sunt prezente în cantitatea și au calitățile, inclusiv durabilitatea și siguranța, care sunt obișnuite pentru bunuri de acest tip și la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil,
- să fie furnizate cu accesorii și instrucțiuni pe care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil să le primească
- este de aceeași calitate ca și eșantionul sau modelul pe care vânzătorul l-a pus la dispoziția consumatorului înainte de încheierea contractului de vânzare și corespunde descrierii eșantionului sau modelului respectiv
- luând în considerare așteptările rezonabile ale consumatorului în ceea ce privește funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea și asistența tehnică și
b. în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Legea privind drepturile consumatorilor, în ceea ce privește informarea consumatorului cu privire la actualizările, inclusiv cu privire la caracteristicile de securitate, necesare pentru a face conținutul digital sau serviciul în cauză conform cu contractul de vânzare și furnizarea acestora Consumatorului în cazul în care Clientul, cel târziu la încheierea contractului de vânzare, a acceptat în mod explicit și separat lipsa unei anumite caracteristici a Produsului.
13. După epuizarea cailor de conciliere interna si fără sa-si prejudicieze în vreun fel dreptul de acces la instantele judecătorești, Clientul (în accepțiunea de persoana fizica a termenului) aflat într-un litigiu cu MOTONE poate apela pentru soluționare la o procedura extrajudiciara. Acestea sunt de regula mai rapide şi mai ieftine decât procedurile judiciare. Mai multe detalii sunt disponibile la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .


X. Forta Majora

1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
2. Daca in termen de 10 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.


XI. Prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Te rog sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

XII. Dispozitii finale

1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a MOTONE, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect.
2. Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.
3. Prin crearea si utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumparatorul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.
4. Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Vanzator si Utilizatori / Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.

27.08.2022

Anexa nr. 1 – Exemplu Modelul fomularului de reziliere a contractului încheiat la distanță
(acest formular trebuie completat și trimis doar în cazul dorinței de reziliere a contractului)
 
 
MODELUL FORMULARULUI DE REZILIERE A CONTRACTULUI
 (acest formular trebuie completat și trimis doar în cazul dorinței de reziliere a contractului)
 
Destinatar:
..................................
...................................
.....................................
 
Eu / Noi (*) prin prezenta renunț(ăm) (*) la contractul de vânzare pentru următoarele produse/servicii (*):
 
Data încheieri contractului(*)/ridicarea produsului(*)
 
Prenume și nume / Denumirea consumatorului (*)
 
Adresa consumatorului
Semnătura consumatorului  (doar dacă formularul se trimite pe suport hârtie)
Data
(*) Tăiați dacă nu este cazul