Categorii

Informație

Producatori

Politică de Confidențialitate
MOTONE
https://motone.ro/


I. Date personale în Magazinul online

Administratorul datelor personale ale Cumpărătorului colectate prin intermediul Magazinului Online este Vânzătorul.

Wojciech Hetmański ALIAS
Wysoka 10
62-040 Puszczykowo
VAT: PL7773189641
REGON: 364956989
Polonia

Adresa de retur:
Olza Logistic - MOTONE
Matei Corvin 48
410142 Oradea

Bihor
România


II. Dispoziții Generale

1. Prezenta politică de confidențialitate a Magazinului Online (denumită în continuare "Politică") are caracter informativ, ceea ce înseamnă că nu reprezintă o sursă de obligații pentru Clienții Magazinului Online (nu este un contract sau regulament).
2. Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental MOTONE, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.
3. Datele personale sunt orice fel informații prin care o persoana este identificata sau poate fi identificata, atât direct (de exemplu, prin identificatori precum nume și prenume), cat și indirect (de exemplu, o adresa de e-mail).
4. “Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
5. Administratorul acordă o atenție specială pentru a proteja interesele persoanelor la care se referă datele, și, în special, asigură că datele colectate de acesta sunt:
- prelucrate în conformitate cu legea, în mod echitabil și transparent pentru persoana vizată;
- colectate în scopuri concrete, explicite și legitime și nu sunt prelucrate în continuare într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
- adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile pentru care sunt procesate;
- corecte și actualizate, dacă necesar;
- păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate nu mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care datele sunt prelucrate;
- prelucrate într-un mod care să asigure o securitate adecvată a Datelor Personale, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și a pierderii accidentale, a distrugerii sau deteriorării, cu ajutorul măsurilor tehnice sau organizatorice corespunzătoare
6. Asiguram securitatea datelor tale personale prin implementarea unor masuri tehnice și organizatorice adecvate:
• folosim o conexiune securizata (HTTPS) intre dispozitivele tale și site-ul nostru;
- păstram datele pe servere securizate și asiguram redundanta stocării acestora;
- folosim tehnologii de criptare a informațiilor legate de plați.
7. Datele colectate de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE), dar pot fi, de asemenea, transferate și prelucrate într-o țară din afara SEE. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare, fiind în siguranță și permanent monitorizate.
8. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.


III. Ce categorii de date personale prelucram și prin ce mijloace?

1. În majoritatea cazurilor, prelucram date personale în urma unor acțiuni pe care le inițiezi tu în mod direct în relația cu noi, în general prin mijloace electronice. Spre exemplu, realizam o prelucrare de date personale atunci când:
• iți creezi un cont pe site-ul https://motone.ro/ și ne oferi informații precum numele și adresa ta de e-mail;
• plasezi o comanda și ne furnizezi informații precum adresa de livrare, numărul de telefon sau metoda de plata aleasa.
2. De asemenea, prelucram date personale si în mod automat. Spre exemplu, vizitatorii https://motone.ro/ trimit automat la navigarea oricărei pagini a site-ului o serie de date tehnice cum ar fi adresa IP, tipul browser-ului, sistemul de operare etc. Folosim astfel de date pentru a studia statisticile referitoare la navigarea pe site, în scopul îmbunătățirii experientei vizitatorilor acestuia.

IV. În ce scopuri prelucram date personale?

1. Motivul procesării Datelor Personale ale Clientului este în primul rând necesitatea de a îndeplini contractul la care este parte sau necesitatea de a lua măsuri la cererea acestuia înainte de încheierea Contractului (art.6 alin.1 litera b) a GDPR). Aceasta se aplică în principal Datelor cu Caracter Personal indicate în formular completat la înregistrarea unui Cont, plasarea Comenzilor și încheierea unui Contract de Vânzare în Magazinul Online. De asemenea, în cazul Datelor Personale furnizate în legătură cu reclamația Clientului, baza legală pentru prelucrarea acestora este necesitatea de a executa/asista contractul de vânzare a bunurilor reclamate.
2. În celelalte (alte) scopuri, Datele Personale ale Clientului pot fi procesate pe baza:
a) consimțământului exprimat voluntar - de exemplu, în scop de promovare (marketing) (art.6 alin.1 lit.a) din GDPR) ;
b) legislației aplicabile - atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației legale a Administratorului, de exemplu atunci când, pe baza reglementărilor fiscale sau contabile, Administratorul decontează contractele de vânzare încheiate (art.6 alin.1 lit.c) din GDPR) ;
c) scopurilor indispensabile, altor decât cele menționate mai sus, care rezultă din interesele legitime urmărite de Administrator sau de o terță parte, în special pentru a determina, pretinde sau apăra revendicări, să efectueze corespondența cu Clienții, inclusiv prin intermediul formularelor de contact (inclusiv acordarea răspunsurilor la mesajele Clienților), a analizelor de piață și a celor statistice (art.6 alin.1 lit.f) din GDPR);


V. Divulgarea de date personale unor destinatari și /sau terți

1. În unele situații, putem transmite, pune la dispoziție sau oferi acces la anumite date personale, relevante și necesare, unor destinatari și /sau terți (parteneri contractuali ai MOTONE), din următoarele categorii, în mod individual, în funcție de scopurile prelucrării anterior menționate și de serviciile prestate de aceștia:
a) furnizori de produse și servicii disponibile prin intermediul magazinului online  https://motone.ro/ ;
b) furnizori de servicii de curierat;
c) furnizori de servicii de plata sau financiar-bancare, în cazul clienților care plătesc cu cardul ;
d) furnizori de service pentru produsele comercializate, în cazul clienților care apelează pentru service la MOTONE;
e) furnizori de servicii de marketing sau tele marketing;
f) furnizori de servicii IT legate direct de onorarea comenzilor;
g) furnizori de servicii de găzduire web.

VI. Pe ce perioada vom stoca datele dvs?

1. Datele Personale pot fi stocate pe perioada de utilizare a Magazinului Online (dar pot fi șterse la trei ani de la ultima activitate a Clientului în cadrul Magazinului Online), în cazul acțiunilor de marketing - până când Clientul ridică obiecții, iar în cazul în care datele sunt legate de cookie și tehnologii asemănătoare, în funcție de problemele tehnice, până la ștergerea acestor fișiere folosind setările browser-ului/dispozitivului (totuși, ștergerea fișierelor nu echivalează întotdeauna cu ștergerea Datelor Personale obținute prin aceste fișiere, de aceea, posibilitatea de contestare).
2. Dacă prelucrarea Datelor Personale depinde de consimțământul Clientului, Datele Personale pot fi procesate până la retragerea acordului.
3. În fiecare caz:
a) De asemenea, Datele cu Caracter Personal vor fi stocate și atunci când legea (de ex. reglementările contabile sau fiscale) va obliga pe Administratorul să le proceseze
b) Vom păstra Datele cu Caracter Personal mai mult timp în cazul în care Clientul ar avea vreo reclamație împotriva Administratorului, pentru a revendica pretenții din partea Administratorului, sau pentru a revendica sau a se apăra împotriva pretențiilor unor terți, în timpul perioadei de prescripție a acestora, definite de lege, în special de Codul Civil.

VII. Ce drepturi ai cu privire la prelucrarea datelor personale?

1. Regulamentul GDPR iți recunoaște o serie întreaga de drepturi în legătura cu datele tale personale.
2. În orice moment, fiecare client are dreptul la:
a) accesul la Datele Personale (inclusiv, de exemplu, primirea informației care din Datele Personale sunt prelucrate);
b) transferul de Date cu Caracter Personal, furnizate Administratorului și care sunt prelucrate într-un mod automat, iar prelucrarea se desfășoară pe baza consimțământului sau a unui contract, de exemplu, către un alt administrator.
c) cerere de rectificare și limitare a prelucrării (de exemplu, dacă Datele Personale sunt incorecte) sau ștergerea Datelor Personale (de exemplu, dacă au fost procesate ilegal);
d) retragerea oricărui consimțământ acordat Administratorului în orice moment, însă retragerea consimțământului nu afectează procesarea efectuată de Administrator în conformitate cu legea înainte de retragerea acestuia
e) ridicarea obiecțiunilor față de prelucrarea Datelor cu Caracter Personal care îl privesc, efectuată în scopul realizării intereselor legitime ale Administratorului sau a unui terț, în special față de prelucrarea în scopuri de marketing,
3. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
4. Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Politica de cookies
I. Ce sunt fișierele „cookies”?

Fișierele ”cookies" sunt date IT, în special fișiere text, stocate în dispozitivele utilizatorilor finali (computere, telefoane, etc.) destinate utilizării site-urilor Web. Aceste fișiere permit recunoașterea dispozitivului utilizatorului și afișarea corectă a site-ului adaptat preferințelor sale individuale. "Cookie-urile" conțin, de obicei, numele site-ului web de la care provin, timpul de stocarea lor pe dispozitivul final și un număr unic. Cookie-urile sunt folosite pentru a facilita utilizarea site-ului web și pentru a potrivi conținutul site-ului, inclusiv ofertele noastre, la preferințele utilizatorilor și pentru a spori gradul de utilizare și personalizare a conținutului site-urilor de Internet.

II. Ce tipuri de cookies folosim?

1. Se utilizează două tipuri de fișiere "cookie" - "sesiune" și "permanente". Primele sunt fișiere temporare care rămân pe dispozitivul utilizatorului până la de logare de pe site sau dezactivarea software-ului (a browser-ului web) - apoi sunt eliminate automat de pe dispozitivul utilizatorului. Fișierele "permanente" rămân pe dispozitivul utilizatorului pentru timpul specificat în parametrii fișierelor "cookie" sau până când sunt eliminați manual de către utilizator.
2. Fișiere cookie terță parte
Cookie-urile pe care le folosim sunt destinate în primul rând optimizării deservirii utilizatorului atunci când acesta folosește site-ul nostru. Cu toate acestea, colaborăm cu alte companii în domeniul activității lor de marketing (publicitate). În scopul acestei cooperări, browser-ul sau alt software instalat pe dispozitivul utilizatorului, salvează și cookie-urile provenite de la entitățile care desfășoară astfel de activitate de marketing.(Google Analytics, Facebook Pixel).


III. Cum poți sa ștergi cookies?

1. Mai întâi de toate, iți mulțumim pentru încrederea acordata prin acceptul utilizării de cookies la navigarea pe https://motone.ro/ . În cazul în care te răzgândești, vei putea sa le ștergi folosind plugin-uri dedicate sau o vei putea face tu cu ușurința, direct din browser. Găsești mai jos informațiile necesare tipului de browser pe care il folosești:
• Setări cookies in Chrome;
• Setări cookies in Firefox;
• Setări cookies in Safari;
• Setări cookies in Opera;
• Setări cookies in Internet Explorer;
• Setări cookies in Edge.
2. Este bine sa știi ca în cazul în care ai decis sa ștergi cookies, este posibil sa nu poți utiliza o parte din serviciile de pe site-ul nostru sau de pe alte site-uri vizitate.

IV. Actualizări ale Politicii de Cookies
MOTONE își rezerva dreptul de a face orice completări sau modificări prezentei Politici de cookies. Pentru a te informa despre eventualele actualizări, vizitează aceasta pagina periodic.